Проектиране и изграждане на всички видове спортни игрища, в т.ч. открити и закрити футболни игрища, лекоатлетически писти, баскетболни игрища, тенис кортове, волейболни игрища, многофункционални игрища, голф игрища и игрища за американски футбол.

Различните видове спортни игрища се изграждат до ключ в кратки срокове.

Професионално изпълнени, конструкциите и покритията отговарят на изискванията и нуждите на отделните видове спорт, както и предоставят удобства и функционалност на спортистите.

Многофункционалните игрища са спортни игрища със специални покрития на терена, които дават възможност да се изпълняват много спортове на едно и също място. Най-предпочитаните многофункционални игрища са тройните спортни игрища, при които футболното и баскетболното игрище, се съчетават добре с тенис кортове.

Спортовете, които могат да се играят на многофункционални игрища, са неограничени. Волейбол, хандбал и много други, могат да бъдат интегрирани в общ терен. Като цяло, обществени обекти, масови жилища, хотели и училища, предпочитат многофункционални полеви игрища, с които да съчетаят широк спектър спортове.

Многофункционалните терени могат да се изградят с пет различни вида настилки, като могат да бъдат отворени и затворени.

Футболно игрище

Баскетболно игрище

Волейболно игрище

Тенис корт

Футболни врати

Баскетболен кош

Вол. стълбове и мрежи

Тенис стълбове и мрежа