Заварена телена мрежа поцинкована

Заварена телена мрежа ПВЦ покритие