Телени огради

Благодарение на инфраструктурата си, базирана на човешкия опит, търговския си опит, натрупан чрез работата си в различни сектори, и ориентирания към удовлетвореността на клиента подход на обслужване, Рафекс-М придоби много сериозни и ценни референции за кратък период от време и постигна успешни позиции в сектора.

Рафекс-М е компания, която непрекъснато се развива и продължава да работи в посока да става все по-добра, с продуктите, които предлага от висококачествени материали и най-важното, с квалифицирания си технически персонал. Нашата компания отговаря с еднаква сериозност и грижа на всякакъв вид запитвания и поръчки на лица и/или институции, които искат стоки и/или услуги от нея, независимо от мащаба на бизнеса.

Нашата мисия
Да развиваме предлаганите от нас качествени продукти и услуги, да предлагаме правилните продукти и услуги на всички клиенти, които изискват стоки и/или услуги от нас като уважавана и ценна марка.