Капан с двойно острие

Хидравличен капан

Земен капан

Подземен капан

Надземен капан